PolskiAngielski
wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Polityka prywatności
Kontakt
  • Zakład Produkcyjno-Usługowy "PINOKIO"
    NIP: 953-103-42-84
  • E-mail:biuro@pinokio-zamosc.pl
  • Telefon889 153 421
    886 130 803
  • Godziny działaniacodziennie 8.00 - 16.00, w soboty nieczynne.

Polityka prywatności


1. Administratorem danych jest Zakład Produkcyjno-Usługowy "PINOKIO", która działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Baza danych sklepu pinokio-zamosc.pl została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikom składania Zamówień oraz ich realizacji i nie jest udostępniana innym podmiotom.

2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom  upoważnionym  na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu  i  obowiązującymi przepisami prawa.

3. Administrator  zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.

4. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu zamówienia wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza  następujące dane: nazwa firmy, imię i nazwisko, ulice, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miasto, nr telefonu ( w celu ułatwienia dostawy), adres e-mail, NIP (w celu wystawienia faktury VAT).

5. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie, w związku z tym, iż są konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w Zakładzie Produkcyjno-Usługowym "PINOKIO".

6. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych . W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się z przedsiębiorstwem wysyłając
e-mail na adres: biuro@pinokio-zamosc.pl   lub listownie: Zakład Produkcyjno-Usługowy "PINOKIO" ul. Grzybowa 12; Zamość 89-200 Szubin;

7. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych rejestracyjnych, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
• wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
• natychmiastowego zablokowania wykonania usługi do czasu wyjaśnienia sprawy.

8. Administrator serwisu zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
Przejdź do strony głównej